24 aprilie 2019
Ministerul de cântece
   
În Comunitatea Magnificat orice întâlnire de rugăciune solicită prezenţa unui minister de cântece, adică a unui grup de fraţi şi surori pe care Dumnezeu i-a înzestrat nu numai cu talentul natural al muzicii, ci şi cu carisma de a cânta, adică acel dar spiritual pe care Duhul Sfânt îl dă într-un mod special pentru a îndeplini această slujire. Practic este vorba despre o slujire a rugăciunii, deoarece împreună cu ministerul de laudă cu care se armonizează şi se susţine, totul contribuie la a ajuta persoanele să se deschidă prezenţei lui Dumnezeu în cadrul rugăciunii de laudă carismatică. 
 
Acest minister este fundamental, deoarece melodia în sine este o cale care deschide către experimentarea lui Dumnezeu. În acest sens este indispensabilă în momentele de rugăciune carismatică unde se încearcă a se intra în prezenţa lui Dumnezeu şi a-l experimenta.

Biserica a adoptat dintotdeauna muzica drept element important al liturgiei, fiind foarte mult utilizată şi în afara ei în diferitele momente de rugăciune şi de adoraţie. Muzica gregoriană sau, mai recent, muzica de la Taizé, sunt experienţe care conduc la o deschidere către o experienţă a transcendenţei.

Şi rugăciunea de laudă carismatică pune foarte mult accentul pe aportul muzicii şi a cântului. În general, cântecele folosite sunt proprii, adică sunt cântece care s-au născut în cadrul Reînnoirii Carismatice şi care au fost compuse sub inspiraţia Duhului Sfânt în rugăciune şi pentru rugăciune. Cântecele sunt diferite şi ca tematică şi ca atitudine interioară pe care o suscită şi o susţine. Există cântece care exprimă bucuria, victoria, speranţa, căinţa, încrederea, invocarea Duhului, adoraţia. Dar există şi cântece de vindecare, de eliberare, de animaţie. Multe dintre ele sunt inspirate din cuvintele sau temele Scripturii, dotate cu un mesaj spiritual precis. Fiind cântece de rugăciune, în marea lor majoritate sunt cântece de dialog, adică exprimă o adresare la persoana a II-a: nu cântă despre Dumnezeu, ci îi cântă lui Dumnezeu.

Prin urmare, există o carismă a cântului şi nu e suficient ca cineva să fie expert în muzică pentru a cânta într-un minister de cântece carismatice.

Cântul la rugăciunea de laudă carismatică nu este o slujire simplă. Este o slujire complexă, deoarece ea reprezintă oarecum o rezumare a tuturor carismelor şi ministerelor pe care Domnul le-a suscitat şi le suscită continuu pentru creşterea spirituală:
  • Cântul înainte de toate este rugăciune.
  • Cântul este primire călduroasă a fraţilor.
  • Cântul este inspiraţie şi freamăt al inimii.
  • Cântul este comunicare a Cuvântului primit de la Domnul şi a sentimentelor Lui.
  • Cântul eliberează, vindecă, luminează, deblochează, face minuni în inima noastră şi în inima fraţilor.
Într-un mod special cântul la rugăciunea de laudă carismatică este într-o strânsă legătură cu carisma discernământului. Alegerea cântecului, momentul de al cânta, modul de a-l cânta, precum şi alte aspecte cum ar fi ritmul, tempo-ul, modulaţia, nu sunt lăsate nici la voia întâmplării şi nici nu sunt decise în baza unor criterii estetico-raţionale. Ascultarea Duhului înseamnă totul pentru ministerul de cântece.
 
Muzica la rugăciunea de laudă nu înseamnă numai voce, ci sunt necesare şi instrumentele. Instrumentele nu sunt alese doar pentru aportul lor estetic. Folosirea lor se inspiră îndeosebi din Vechiul Testament.

Prezenţa instrumentelor muzicale pentru rugăciune este declarată a fi în 2Cr 29,25 drept „porunca Domnului”. Psalmii Vechiului Testament erau întotdeauna însoţiţi cu instrumente muzicale: „Lăudaţi-l pe El în glas de trâmbiţă, lăudaţi-l în psaltire şi alăută. Lăudaţi-l pe El în timpane şi în horă; lăudaţi-l pe El în strune şi organe. Lăudaţi-l pe El în chimvale bine răsunătoare; lăudaţi-l în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul!” (Ps 150,3-6).

Scopul ministerului de cântece este acela pe care în mod sublim îl arăta Sf. Paul: de „a cânta cu duhul şi cu mintea” (1Cor 14,15), adresând lui Dumnezeu „rugăciuni şi cereri în Duh” (Ef 6,18).


     


11 aprilie 2011.admin
Blogul Comunitatii Magnificat
A 19-a Întrunire Generală a Comunității Magnificat, Sacrofano-Roma, Italia, 40 de ani de istorie
19 februarie 2019.
În perioada 7-9 decembrie 2018, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la nașterea Comunității Magnificat (8 decembrie 1978), a avut loc a 19-a Întrunire Generală a Comunității.
A X-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat – moment aniversar
24 mai 2018.
În week-end-ul 19-20 mai, la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani Desculţi din Ciofliceni a avut loc cea de-a X-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat, la care au participat peste 180 de frați, membri sau invitați, sosiți din cele cinci fraternități ale comunității din România: București, Bacău, Râmnicu-Vâlcea, Popești-Leordeni și Alba Iulia.
În acest an aniversar, titlul întâlnirii a fost „Pentru că lucruri mari a făcut Domnul!”, inspirat din imnul Magnificat, cântul plin de bucurie al Sfintei Fecioare Maria, invitație pentru toți cei prezenți la a face memoria faptelor cu adevărat minunate ale lui Dumnezeu cu Comunitatea Magnificat din România, acum când se împlinesc 15 ani de la constituirea primului grup de rugăciune al comunității cu binecuvântarea arhiepiscopului Ioan Robu.
Comunitatea Magnificat. Reînnoirea Angajamentelor de Alianță în România. Prima Alianță celebrată în România (Popești-Leordeni, 2018)
25 ianuarie 2018.
În ziua de 14 ianuarie 2018, la Centrul de zi al Fundației Leonardo Murialdo din Popești-Leordeni, în cadrul zilei de „Koinonia”- zi de comuniune pentru membrii aliați, novici și amici-, a avut loc Reînnoirea Angajamentului de Alianță pentru membrii aliați ai Comunității Magnificat din România.
A XVIII-a Întrunire Generală a Comunității Magnificat, Montesilvano, Italia, 2018
24 ianuarie 2018.

Pentru noi, Comunitatea Magnificat, fiecare început de an este un timp special, când aliații din toate fraternitățile din lume ne reînnoim angajamentele de alianță.

În zilele 4-7 ianuarie 2018 a avut loc a XVIII-a Întrunire Generală a Comunității Magnificat, în Italia, la Montesilvano, iar în ultima zi a acestei întâlniri de comuniune internațională și de har, 45 de frați au făcut pentru prima oară Angajamentul lor de Alianță cu Dumnezeu și frații, iar ceilalți aliați prezenți și l-au reînnoit. La eveniment au participat peste 1000 de persoane venite din Argentina, Italia, România, Turcia, Pakistan și Uganda, țări în care comunitatea este prezentă și însoțește persoane din toate stările de viață pe drumul spre sfințenie.


A IX-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat
22 iunie 2017.

În zilele 27-28 mai 2017, la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani Desculţi din Ciofliceni, a avut loc  a IX-a Întâlnirea Națională a Comunității Magnificat, comunitate care face parte din Reînnoirea Carismatică Catolică, care este un „curent de har” pentru reînnoirea întregii Biserici. Iar în Solemnitatea Rusaliilor celebrate la Roma în Piața Sf. Petru cu ocazia Jubileului de Aur al Reînnoirii Carismatice Catolice, Papa Francisc a reamintit și a subliniat faptul că Reînnoirea Carismatică Catolică nu este o asociație, ci un „curent de har”.


Termeni de Utilizare   |  Politica de confidentialitate
Copyright 2010 Comunitatea Magnificat