24 aprilie 2019
Ministerul de mijlocire

Chemarea la mijlocire este prezentă în toată Sf. Scriptură. Atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament vedem personaje de orice tip, clasă socială, rasă, sex, care se adresează lui Dumnezeu, singuri sau împreună cu alţii, în mod public sau în particular, pentru a-i cere haruri, minuni, vindecări, semne, iertare, reconciliere, pace, victorie în războaie, binecuvântare şi ocrotire.

Cel care mijloceşte are ca model sublim pe însuşi Isus, singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. Sf. Fecioară Maria se bucură de o predilecţie particulară înaintea lui Dumnezeu încă din zămislirea ei neprihănită şi, împreună cu Fiul ei, Isus, mijloceşte fără încetare pentru Biserică şi pentru lumea întreagă.

      CINE?

Oricine este chemat să mijlocească, dar sunt unii pe care Dumnezeu îi face sentinele spre binele fraţilor. Fiind vorba despre o chemare specială şi o carismă particulară de mijlocire, tocmai pentru că-şi trăiesc menirea, ei se bucură de o favoare specială din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ascultă rugăciunea lor şi îi susţine în această luptă spirituală pe care o au de dus prin rugăciune pentru fraţii lor şi pentru planul de instaurare a Împărăţiei lui Dumnezeu în lume. Dumnezeu vrea să ne facă şi pe noi responsabili de darurile sale şi de tot ceea ce intenţionează să facă în favoarea oamenilor. Cel care mijloceşte, prin rugăciunea sa, obţine haruri de la Dumnezeu.

 


      CUM?

Printr-o rugăciune continuă, în tăcere sau cu voce tare, prin cântece sau prin carisma cântului în limbi, prin posturi şi pocăinţe şi printr-o serioasă purificare a inimii şi a vieţii. În mod public sau particular, chiar şi în secretul propriei camere; în mod comunitar sau de unul singur, mijlocitorul intră pe aceiaşi frecvenţă de undă cu Dumnezeu în profunzimea inimii sale. Desigur că rugăciunea de mijlocire dobândeşte şi mai multă putere atunci când este rodul comuniunii dintre două mai sau multe persoane adunate în numele Domnului (cf. Mt 18,19).

 


      UNDE ?

Cel care mijloceşte nu are nevoie de locuri particulare. Se poate ruga atât în secretul unei chilii (călugărul sau sihastrul) sau a propriei camere, cât şi într-o biserică înaintea Euharistiei (adoratorul). Se poate ruga în prezenţa oricărui alt minister care este în desfăşurare: de evanghelizare, de eliberare, de vindecare, asigurând prin prezenţa şi rugăciunea lui legătura cu “priza” de unde provine orice forţă şi tărie de la Dumnezeu.       CÂND? 

Ziua sau noaptea, în  timp  ce ceilalţi  slujesc sau în  timp ce  totul tace. Atunci când Dumnezeu îl cheamă la mijlocire, cel chemat răspunde. Atunci când în profunzimea sufletului său simte că Dumnezeu trece sau cheamă, dar şi atunci când experimentează pustiul interior al inimii sau încercările vieţii. Cel care mijloceşte se jertfeşte pentru ceilalţi chiar şi atunci când nimeni nu bagă de seamă acest lucru şi nu înţelege ce anume se întâmplă. Rugăciunea de mijlocire se ridică neîncetat către Dumnezeu şi obţine de la El orice har, făcând astfel o punte între Dumnezeu şi omenire.

 


      DE CE?  


Cel care mijloceşte trebuie să se ofere pe sine pentru a fi în tăcere în slujba lui Dumnezeu şi a fraţilor, iar asta pentru ca Dumnezeu să se manifeste, să intervină cu harurile iubirii Sale. Uneori cel care mijloceşte se interpune între Creator şi creatură până într-acolo, încât se naşte o întâlnire directă între cei doi, după care misiunea sa ia sfârşit.

 


      CARISMA   


Există  un  minister  anume   legat   de   carisma  de   mijlocire  în   virtutea căreia Dumnezeu cheamă anumite persoane sau chiar comunităţi întregi pentru a le încredinţa misiunea de a se ruga fără încetare pentru omenire şi pentru planurile de iubire ale lui Dumnezeu cu lumea şi cu oamenii.


 

      COMUNIUNE  

Este un lucru fundamental să existe comuniune între persoane, căci fără de aceasta nu există mijlocire. Dacă un grup sau o comunitate sunt sfâşiate de dezbinări şi de lupte interne, rugăciunea acestora este lipsită de rod, căci lipsa de comuniune îndepărtează de prezenţa lui Dumnezeu.   

În grupurile şi Fraternităţile Comunităţii Magnificat există mereu un grup de persoane care fac slujirea de mijlocire. Slujirea acestor persoane este atât individuală, cât şi comunitară. Momentul comunitar de mijlocire este săptămânal şi se trăieşte sub forma adoraţiei euharistice.


Ministerul de mijlocire se roagă pentru:

  • Sf. Părinte Papa şi episcopii locului,
  • Responsabilii Generali ai Comunităţii şi Responsabilii locali,
  • Persoanele care cer rugăciune specială Comunităţii atât în mod direct, cât şi prin intermediul site-urilor www.reinnoirea-carismatica.ro şi www.comunitateamagnificat.ro
  • Proiectele de evanghelizare şi de formare duse înainte de Comunitate;
  • Intenţiile speciale de rugăciune pentru diferite nevoi personale şi comunitare.


     


11 aprilie 2011.admin
Blogul Comunitatii Magnificat
A 19-a Întrunire Generală a Comunității Magnificat, Sacrofano-Roma, Italia, 40 de ani de istorie
19 februarie 2019.
În perioada 7-9 decembrie 2018, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la nașterea Comunității Magnificat (8 decembrie 1978), a avut loc a 19-a Întrunire Generală a Comunității.
A X-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat – moment aniversar
24 mai 2018.
În week-end-ul 19-20 mai, la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani Desculţi din Ciofliceni a avut loc cea de-a X-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat, la care au participat peste 180 de frați, membri sau invitați, sosiți din cele cinci fraternități ale comunității din România: București, Bacău, Râmnicu-Vâlcea, Popești-Leordeni și Alba Iulia.
În acest an aniversar, titlul întâlnirii a fost „Pentru că lucruri mari a făcut Domnul!”, inspirat din imnul Magnificat, cântul plin de bucurie al Sfintei Fecioare Maria, invitație pentru toți cei prezenți la a face memoria faptelor cu adevărat minunate ale lui Dumnezeu cu Comunitatea Magnificat din România, acum când se împlinesc 15 ani de la constituirea primului grup de rugăciune al comunității cu binecuvântarea arhiepiscopului Ioan Robu.
Comunitatea Magnificat. Reînnoirea Angajamentelor de Alianță în România. Prima Alianță celebrată în România (Popești-Leordeni, 2018)
25 ianuarie 2018.
În ziua de 14 ianuarie 2018, la Centrul de zi al Fundației Leonardo Murialdo din Popești-Leordeni, în cadrul zilei de „Koinonia”- zi de comuniune pentru membrii aliați, novici și amici-, a avut loc Reînnoirea Angajamentului de Alianță pentru membrii aliați ai Comunității Magnificat din România.
A XVIII-a Întrunire Generală a Comunității Magnificat, Montesilvano, Italia, 2018
24 ianuarie 2018.

Pentru noi, Comunitatea Magnificat, fiecare început de an este un timp special, când aliații din toate fraternitățile din lume ne reînnoim angajamentele de alianță.

În zilele 4-7 ianuarie 2018 a avut loc a XVIII-a Întrunire Generală a Comunității Magnificat, în Italia, la Montesilvano, iar în ultima zi a acestei întâlniri de comuniune internațională și de har, 45 de frați au făcut pentru prima oară Angajamentul lor de Alianță cu Dumnezeu și frații, iar ceilalți aliați prezenți și l-au reînnoit. La eveniment au participat peste 1000 de persoane venite din Argentina, Italia, România, Turcia, Pakistan și Uganda, țări în care comunitatea este prezentă și însoțește persoane din toate stările de viață pe drumul spre sfințenie.


A IX-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat
22 iunie 2017.

În zilele 27-28 mai 2017, la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani Desculţi din Ciofliceni, a avut loc  a IX-a Întâlnirea Națională a Comunității Magnificat, comunitate care face parte din Reînnoirea Carismatică Catolică, care este un „curent de har” pentru reînnoirea întregii Biserici. Iar în Solemnitatea Rusaliilor celebrate la Roma în Piața Sf. Petru cu ocazia Jubileului de Aur al Reînnoirii Carismatice Catolice, Papa Francisc a reamintit și a subliniat faptul că Reînnoirea Carismatică Catolică nu este o asociație, ci un „curent de har”.


Termeni de Utilizare   |  Politica de confidentialitate
Copyright 2010 Comunitatea Magnificat