24 aprilie 2019
Statut eclezialScrisoarea de recomandare
a Arhiepiscopului Mitropolit de  Perugia-Città della Pieve Giuseppe Chiaretti

 Scrisoarea de
recunoaştere
a Comunităţii Magnificat - IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti


Comunitatea Magnificat
Regula de Viaţă


 
STATUTUL ECLEZIAL CANONIC AL COMUNITĂŢII MAGNIFICAT


Comunitatea Magnificat este o Asociaţie privată de credincioşi al cărui statut canonic se încadrează în canoanele 298-299, 304-309 şi 321-329 din Codul de Drept Canonic al Bisericii Romano-Catolice.
   
Canonul care întemeiază statutul juridic bisericesc al Comunităţii Magnificat este următorul:

Can. 298 - § 1. „În Biserică există asociaţii, deosebite de institutele de viaţă consacrată şi de societăţile de viaţă apostolică, în care credincioşii, fie clerici, fie laici, fie clerici şi laici împreună, se străduiesc prin acţiune comună fie pentru a promova desăvârşirea vieţii, cultul divin public sau învăţătura creştină, fie pentru alte opere de apostolat, cum sunt iniţiativele de evanghelizare, faptele de milostenie sau de caritate şi însufleţirea domeniului temporal cu spirit creştin”.

Pornind de la acest canon, Comunitatea Magnificat are definite şi alte caracteristici canonice, tipice asociaţiilor de credincioşi, după cum urmează:

- este o Asociaţie privată de credincioşi (cf. can. 299, § 3);
- care se bucură de autonomie proprie (cf. can. 323, § 1):
- având un nume potrivit cu scopul urmărit (cf. can. 304, § 3);
- fiind reglementată prin Statute proprii aprobate de autoritatea ecleziastică competentă (cf. can. 299, § 3; can. 304, § 1);
- aflată sub supravegherea Scaunului Apostolic atât în calitatea ei de Asociaţie ecleziastică de drept diecezan, cât şi în calitate de membră a unei organizaţii internaţionale de credincioşi, de drept pontifical, şi anume: Fraternitatea Catolică a Comunităţilor şi Asociaţiilor Carismatice de Alianţă - (cf. can. 305, § 2);
- aflată de asemenea sub supravegherea atât a Arhiepiscopului de Perugia – Città della Pieve în calitate de Ordinarius diecezan al Comunităţii, cât şi a Ordinariului locului în diecezele în care îşi desfăşoară activitatea (cf. can. 305, § 2; can. 323, § 2);
- având dreptul de a-şi admite proprii membri conform dreptului şi Statutelor proprii (can. 307, § 1), de a da norme speciale referitoare la asociaţia însăşi, de a ţine întruniri şi de a-şi desemna conducătorii (cf. can. 309);
- cu libertatea de a-şi administra în mod liber bunurile pe care le posedă (cf. can. 325, § 1) pentru scopurile Comunităţii, având în vedere cele prescrise de can. 325, § 2 şi can. 1301, § 1;
- cu posibilitatea şi dreptul de a primi în sânul ei şi pe membrii institutelor călugăreşti (cf. can. 307, § 3);
- având o grijă specială ca membrii Comunităţii să fie instruiţi cum trebuie pentru a exercita apostolatul specific laicilor (cf. can. 329).

Întrunind întru totul trăsăturile can. 298, ne însuşim îndemnul can. 327:

„Credincioşii laici să acorde o mare importanţă asociaţiilor constituite cu scopuri spirituale, despre care vorbeşte can. 298, şi în mod special acelora care îşi propun să însufleţească sfera lucrurilor vremelnice cu spirit creştin şi favorizează astfel o legătură mult mai strânsă între credinţă şi viaţă”.

În ceea ce priveşte situarea canonică a Comunităţii Magnificat, ea poate fi considerată din mai multe perspective care-i definesc atât statutul instituţional, cât şi componenţa membrilor:

- din punct de vedere al „personalităţii juridice private” se încadrează în canoanele 113-123,
- din punct de vedere al statutului de „Asociaţie privată de credincioşi” se încadrează în canoanele 298-299, 304-309 şi 321-329,
- din punct de vedere al componenţei sale, adică a membrilor din care este compusă, intră sub incidenţa:

a) can. 208-223 („Obligaţiile şi drepturile tuturor credincioşilor”);
b) can. 224-231 („Obligaţiile şi drepturile tuturor credincioşilor laici”);
c) can. 573, § 1; 574 şi 599 (cu privire la consacraţii laici ai Comunităţii);
d) can. 265 şi 278 (cu privire la membrii clerici seculari ai Comunităţii);
e) can. 307, § 3 (cu privire la membrii institutelor călugăreşti din Comunitatea Magnificat).

Canoanele din Codul de Drept Canonic cu privire la statutul canonic al Comunităţii Magnificat     


11 aprilie 2011.admin
Blogul Comunitatii Magnificat
A 19-a Întrunire Generală a Comunității Magnificat, Sacrofano-Roma, Italia, 40 de ani de istorie
19 februarie 2019.
În perioada 7-9 decembrie 2018, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la nașterea Comunității Magnificat (8 decembrie 1978), a avut loc a 19-a Întrunire Generală a Comunității.
A X-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat – moment aniversar
24 mai 2018.
În week-end-ul 19-20 mai, la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani Desculţi din Ciofliceni a avut loc cea de-a X-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat, la care au participat peste 180 de frați, membri sau invitați, sosiți din cele cinci fraternități ale comunității din România: București, Bacău, Râmnicu-Vâlcea, Popești-Leordeni și Alba Iulia.
În acest an aniversar, titlul întâlnirii a fost „Pentru că lucruri mari a făcut Domnul!”, inspirat din imnul Magnificat, cântul plin de bucurie al Sfintei Fecioare Maria, invitație pentru toți cei prezenți la a face memoria faptelor cu adevărat minunate ale lui Dumnezeu cu Comunitatea Magnificat din România, acum când se împlinesc 15 ani de la constituirea primului grup de rugăciune al comunității cu binecuvântarea arhiepiscopului Ioan Robu.
Comunitatea Magnificat. Reînnoirea Angajamentelor de Alianță în România. Prima Alianță celebrată în România (Popești-Leordeni, 2018)
25 ianuarie 2018.
În ziua de 14 ianuarie 2018, la Centrul de zi al Fundației Leonardo Murialdo din Popești-Leordeni, în cadrul zilei de „Koinonia”- zi de comuniune pentru membrii aliați, novici și amici-, a avut loc Reînnoirea Angajamentului de Alianță pentru membrii aliați ai Comunității Magnificat din România.
A XVIII-a Întrunire Generală a Comunității Magnificat, Montesilvano, Italia, 2018
24 ianuarie 2018.

Pentru noi, Comunitatea Magnificat, fiecare început de an este un timp special, când aliații din toate fraternitățile din lume ne reînnoim angajamentele de alianță.

În zilele 4-7 ianuarie 2018 a avut loc a XVIII-a Întrunire Generală a Comunității Magnificat, în Italia, la Montesilvano, iar în ultima zi a acestei întâlniri de comuniune internațională și de har, 45 de frați au făcut pentru prima oară Angajamentul lor de Alianță cu Dumnezeu și frații, iar ceilalți aliați prezenți și l-au reînnoit. La eveniment au participat peste 1000 de persoane venite din Argentina, Italia, România, Turcia, Pakistan și Uganda, țări în care comunitatea este prezentă și însoțește persoane din toate stările de viață pe drumul spre sfințenie.


A IX-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat
22 iunie 2017.

În zilele 27-28 mai 2017, la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani Desculţi din Ciofliceni, a avut loc  a IX-a Întâlnirea Națională a Comunității Magnificat, comunitate care face parte din Reînnoirea Carismatică Catolică, care este un „curent de har” pentru reînnoirea întregii Biserici. Iar în Solemnitatea Rusaliilor celebrate la Roma în Piața Sf. Petru cu ocazia Jubileului de Aur al Reînnoirii Carismatice Catolice, Papa Francisc a reamintit și a subliniat faptul că Reînnoirea Carismatică Catolică nu este o asociație, ci un „curent de har”.


Termeni de Utilizare   |  Politica de confidentialitate
Copyright 2010 Comunitatea Magnificat