24 aprilie 2019
Statut juridic

Asociaţia "Comunitatea Magnificat"

 

Comunitatea Magnificat din România şi-a dobândit - prin Hotărârea judecătorească nr. 17794/303/2010 din 7 septembrie 2010 - personalitatea juridică cu titlul de Asociaţia „Comunitatea Magnificat”, fiind înscrisă în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub numărul 11419/A/2010 și având cod fiscal propriu.

Din acest punct de vedere este considerată a fi o asociaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, apolitică, constituită în condiţiile Ordonanţei nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Fiind o persoană juridică de drept privat, are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Ordonanţa nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 264 din 18 iulie 2005.

 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE

ASOCIAŢIEI „COMUNITATEA MAGNIFICAT”

           

Scopul Asociaţiei „Comunitatea Magnificat” este promovarea, trăirea şi împărtăşirea valorilor şi experienţei creştine pe baza principiilor educaţiei integrale, solidarităţii şi schimbului intercultural, având ca obiective:

 • Formarea, instruirea şi susţinerea membrilor în ceea ce priveşte valorile umane, viaţa creştină şi formarea din punct de vedere doctrinar şi cultural, astfel încât să favorizeze oricărei persoane o dezvoltare umană integrală, oferind un răspuns profund şi total la idealul evanghelic;
 • O susţinere spirituală corespunzătoare pentru ca fiecare să realizeze un progres continuu din punct de vedere spiritual: studiu, ascultare şi meditare a Cuvântului lui Dumnezeu; o participare conştientă şi activă la viaţa liturgică şi sacramentală a Bisericii; rugăciune personală, în familie şi în Comunitate;
 • Derularea de programe de educaţie continuă pentru membrii şi beneficiarii Asociaţiei în vederea promovării şi dezvoltării competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor personale, profesionale  şi vocaţionale;
 • Organizarea de campanii şi evenimente de promovare, informare şi sensibilizare;
 • Promovarea participării membrilor şi beneficiarilor la evenimente de formare, culturale, sociale, ştiinţifice şi religioase în ţară şi străinătate;
 • Promovarea includerii, multiculturalismului şi dialogului inter-religios;
 • Realizarea de programe de promovare şi stimulare a interesului cultural şi religios la nivel naţional şi internaţional;
 • Promovarea artei şi culturii ca mijloc de exprimare şi instrument de includere socială;
 • Stabilirea de relaţii de colaborare cu specialişti, organisme şi organizaţii profesionale, autorităţi publice locale şi centrale, instituţii de învăţământ de stat şi private din ţară şi din străinătate în vederea implementării de programe comune;
 • Implementarea de programe în domeniul protecţiei mediului, sensibilizare în favoarea protecţiei mediului înconjurător;
 • Derularea de programe şi proiecte de asistenţă socială şi de caritate;
 • Gestionarea, fără a obţine profit, în forma autonomă şi democratică, a unor lăcaşuri de rugăciune, de adoraţie şi închinare, de evanghelizare şi găzduire;
 • Realizarea şi distribuţia de materiale informative, manuale, broşuri, cărţi şi reviste, precum şi orice alt tip de publicaţii în format tipărit şi în format electronic;
 • Orice alte activităţi conforme cu scopul Asociaţiei şi cu legislaţia în vigoare.

Acestor obiective prevăzute în Statutul Asociaţiei (cf. art. 5.2) se adaugă şi cele prevăzute în art. 5.3 introduse printr-o modificare a Statutului Asociaţiei (cf. Decizia judecătorească nr. 6883/303/05.04.2011):

 • Înfiinţarea unei edituri proprii şi derularea de activităţi de editare (Cod CAEN – 581: Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare);
 • Organizarea de activităţi de învăţământ (Cod CAEN – 854: Învăţământ superior; Cod CAEN – 855: Alte forme de învăţământ şi Activităţi de servicii suport pentru învăţământ: Cod CAEN - 856);
 • Desfăşurarea de activităţi de cercetare (Cod CAEN – 722: Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste);
 • Desfăşurarea de activităţi de asistenţă socială (Cod CAEN – 889: Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare).

 

MEMBRII ASOCIAŢIEI

 

Asociaţia „Comunitatea Magnificat” are următoarele categorii de membri:

 1. Membrii fondatori;

 2. Membrii activi;

 3. Membrii de onoare.

În prezent Asociaţia are 3 membrii fondatori, 66 membrii activi şi niciun membru de onoare.

 

ORGANELE DE CONDUCERE

 
Asociaţia „Comunitatea Magnificat” este condusă de către:

 • Consiliul de Administraţie;

 • Adunarea Generală a Asociaţiei (organul suprem).
     


11 aprilie 2011.admin
Blogul Comunitatii Magnificat
A 19-a Întrunire Generală a Comunității Magnificat, Sacrofano-Roma, Italia, 40 de ani de istorie
19 februarie 2019.
În perioada 7-9 decembrie 2018, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la nașterea Comunității Magnificat (8 decembrie 1978), a avut loc a 19-a Întrunire Generală a Comunității.
A X-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat – moment aniversar
24 mai 2018.
În week-end-ul 19-20 mai, la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani Desculţi din Ciofliceni a avut loc cea de-a X-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat, la care au participat peste 180 de frați, membri sau invitați, sosiți din cele cinci fraternități ale comunității din România: București, Bacău, Râmnicu-Vâlcea, Popești-Leordeni și Alba Iulia.
În acest an aniversar, titlul întâlnirii a fost „Pentru că lucruri mari a făcut Domnul!”, inspirat din imnul Magnificat, cântul plin de bucurie al Sfintei Fecioare Maria, invitație pentru toți cei prezenți la a face memoria faptelor cu adevărat minunate ale lui Dumnezeu cu Comunitatea Magnificat din România, acum când se împlinesc 15 ani de la constituirea primului grup de rugăciune al comunității cu binecuvântarea arhiepiscopului Ioan Robu.
Comunitatea Magnificat. Reînnoirea Angajamentelor de Alianță în România. Prima Alianță celebrată în România (Popești-Leordeni, 2018)
25 ianuarie 2018.
În ziua de 14 ianuarie 2018, la Centrul de zi al Fundației Leonardo Murialdo din Popești-Leordeni, în cadrul zilei de „Koinonia”- zi de comuniune pentru membrii aliați, novici și amici-, a avut loc Reînnoirea Angajamentului de Alianță pentru membrii aliați ai Comunității Magnificat din România.
A XVIII-a Întrunire Generală a Comunității Magnificat, Montesilvano, Italia, 2018
24 ianuarie 2018.

Pentru noi, Comunitatea Magnificat, fiecare început de an este un timp special, când aliații din toate fraternitățile din lume ne reînnoim angajamentele de alianță.

În zilele 4-7 ianuarie 2018 a avut loc a XVIII-a Întrunire Generală a Comunității Magnificat, în Italia, la Montesilvano, iar în ultima zi a acestei întâlniri de comuniune internațională și de har, 45 de frați au făcut pentru prima oară Angajamentul lor de Alianță cu Dumnezeu și frații, iar ceilalți aliați prezenți și l-au reînnoit. La eveniment au participat peste 1000 de persoane venite din Argentina, Italia, România, Turcia, Pakistan și Uganda, țări în care comunitatea este prezentă și însoțește persoane din toate stările de viață pe drumul spre sfințenie.


A IX-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat
22 iunie 2017.

În zilele 27-28 mai 2017, la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani Desculţi din Ciofliceni, a avut loc  a IX-a Întâlnirea Națională a Comunității Magnificat, comunitate care face parte din Reînnoirea Carismatică Catolică, care este un „curent de har” pentru reînnoirea întregii Biserici. Iar în Solemnitatea Rusaliilor celebrate la Roma în Piața Sf. Petru cu ocazia Jubileului de Aur al Reînnoirii Carismatice Catolice, Papa Francisc a reamintit și a subliniat faptul că Reînnoirea Carismatică Catolică nu este o asociație, ci un „curent de har”.


Termeni de Utilizare   |  Politica de confidentialitate
Copyright 2010 Comunitatea Magnificat