22 mai 2018
Structura

Comunitatea Magnificat
este condusă de către Responsabilii Generali în frunte cu un Moderator General, aleşi pentru un mandat de trei ani, ajutaţi la rândul lor de un Consiliu general. Consiliul general şi Responsabilii Generali sunt aleşi în Capitolul Bătrânilor, „bătrânii” fiind membrii recunoscuţi de către Comunitate „drept păzitori ai unităţii sale şi ai patrimoniului spiritual” (cf. Statut).

Comunitatea este organizată pe zone, fiecare cu Responsabilul ei, iar zonele sunt formate din mai multe Fraternităţi, fiecare cu Responsabilii ei, toţi participând la conducerea Comunităţii pe baza principiului de subsidiaritate.
Membrii Comunităţii sunt Aliaţii, Novicii şi Amicii comunităţii. Amicii Comunităţii Magnificat sunt acei fraţi şi acele surori care, după ce au parcurs drumul Discipolatului şi al Şcolii de Comunitate, sunt decişi să trăiască stilul de viaţă şi spiritualitatea Comunităţii, asumându-şi acest lucru printr-un angajament în faţa Comunităţii. Novicii sunt fraţii şi surorile care, după Discipolat şi Şcoala de Comunitate, aleg, în urma unui discernământ, să parcurgă Drumul de Noviciat în vederea aprofundării chemării în Comunitate, cu scopul de a deveni ori membrii aliaţi ori membrii asociaţi.

Membrii aliaţi sunt fraţii şi surorile de confesiune catolică, care, la terminarea perioadei de noviciat, îşi asumă în mod public Angajamentul de Alianţă (promisiunile de Sărăcie, Iertare permanentă, Construirea iubirii, Slujire) în faţa Arhiepiscopului de Perugia sau a Ordinariului diecezan.

Membrii asociaţi sunt fraţii şi surorile de confesiune ortodoxă, care la sfârşitul noviciatului exprimă public un angajament de a trăi spiritualitatea Comunităţii Magnificat, cu tot ce implică ea, dar fără asumarea Alianţei.

În cadrul Comunităţii există şi aliaţi care, primind de la Dumnezeu chemarea la o consacrare specială, fac votul de castitate pentru Împărăţia cerurilor, devenind consacraţi în mijlocul lumii. Indiferent de starea de viaţă, aliaţii pot opta definitiv sau temporar, pentru un stil de viaţă comună în Casele "Agnus Dei".     


11 aprilie 2011.admin
Blogul Comunitatii Magnificat
Comunitatea Magnificat. Reînnoirea Angajamentelor de Alianță în România. Prima Alianță celebrată în România (Popești-Leordeni, 2018)
25 ianuarie 2018.
În ziua de 14 ianuarie 2018, la Centrul de zi al Fundației Leonardo Murialdo din Popești-Leordeni, în cadrul zilei de „Koinonia”- zi de comuniune pentru membrii aliați, novici și amici-, a avut loc Reînnoirea Angajamentului de Alianță pentru membrii aliați ai Comunității Magnificat din România.
A XVIII-a Întrunire Generală a Comunității Magnificat, Montesilvano, Italia, 2018
24 ianuarie 2018.

Pentru noi, Comunitatea Magnificat, fiecare început de an este un timp special, când aliații din toate fraternitățile din lume ne reînnoim angajamentele de alianță.

În zilele 4-7 ianuarie 2018 a avut loc a XVIII-a Întrunire Generală a Comunității Magnificat, în Italia, la Montesilvano, iar în ultima zi a acestei întâlniri de comuniune internațională și de har, 45 de frați au făcut pentru prima oară Angajamentul lor de Alianță cu Dumnezeu și frații, iar ceilalți aliați prezenți și l-au reînnoit. La eveniment au participat peste 1000 de persoane venite din Argentina, Italia, România, Turcia, Pakistan și Uganda, țări în care comunitatea este prezentă și însoțește persoane din toate stările de viață pe drumul spre sfințenie.


A IX-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat
22 iunie 2017.

În zilele 27-28 mai 2017, la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani Desculţi din Ciofliceni, a avut loc  a IX-a Întâlnirea Națională a Comunității Magnificat, comunitate care face parte din Reînnoirea Carismatică Catolică, care este un „curent de har” pentru reînnoirea întregii Biserici. Iar în Solemnitatea Rusaliilor celebrate la Roma în Piața Sf. Petru cu ocazia Jubileului de Aur al Reînnoirii Carismatice Catolice, Papa Francisc a reamintit și a subliniat faptul că Reînnoirea Carismatică Catolică nu este o asociație, ci un „curent de har”.


Reînnoirea Angajamentului de Alianță
29 ianuarie 2017.
Pentru frații aliați din Comunitatea Magnificat, Reînnoirea Angajamentului de Alianță cu Dumnezeu este momentul central al anului.  Duminică, 15 ianuarie 2017, 38 de aliați din fraternitățile aflate în orașele Bacău, București, Popești-Leordeni și Râmnicu-Vâlcea și-au oferit întreaga viață lui Dumnezeu, reînnoindu-și alianța cu Domnul în virtutea chemării pe care au primit-o de la El.
A treia predică de Advent a părintelui Raniero Cantalamessa (16 decembrie 2016)
28 decembrie 2016.
În lunea de după Rusalii din 1975, cu ocazia încheierii Primului Congres Mondial al Reînnoirii Carismatice Catolice, fericitul Paul al VI-lea a adresat celor zece mii de participanţi reuniţi în bazilica "Sfântul Petru" un discurs în care a definit Reînnoirea Carismatică drept "o chance pentru Biserică". După ce a terminat de citit discursul oficial, Papa a adăugat, improvizând, aceste cuvinte: "În imnul pe care-l citim în această dimineaţă în breviar şi care provine de la sfântul Ambroziu, în secolul al IV-lea, este această frază greu de tradus deşi este foarte simplă: Laeti, care înseamnă cu bucurie; bibamus, care înseamnă bem; sobriam, care înseamnă bine definită şi moderată; profusionem Spiritus, adică belşugul Duhului. Laeti bibamus sobriam profusionem Spiritus. Ar putea să fie motoul imprimat pe mişcarea voastră: un program şi o recunoaştere a mişcării însăşi".
Termeni de Utilizare   |  Politica de confidentialitate
Copyright 2010 Comunitatea Magnificat