Thursday, January 18, 2018
Ministerul de primire

Poate că mulţi dintre cei care au venit pentru prima dată la o întâlnire de rugăciune sau de evanghelizare a Comunităţii Magnificat au rămas uimiţi de faptul că au fost întâmpinaţi la intrare, salutaţi şi îmbrăţişaţi de o persoană. Aceasta este o slujire inspirată şi organizată pe baza îndemnului lui Isus – „Cine vă primeşte pe voi pe mine mă primeşte” (Mt 10,40) – şi a Sf. Paul: „Primiţi-vă unii pe alţii după cum şi Cristos v-a primit pe voi spre gloria lui Dumnezeu” (Rom 15,7).

În Comunitatea Magnificat, primirea fratelui este o slujire a carităţii, iar atunci când ea este organizată, formează un minister de primire. În acest minister este pusă în practică această carismă particulară primită în dar de la Duhul Sfânt, căci există şi o astfel de carismă. Unele persoane, datorită experienţei efuziunii Duhului, sunt mai mult înclinate să meargă în întâmpinarea aproapelui, astfel încât îi apropie, îi primeşte şi îi însoţeşte în numele lui Isus pe fraţii şi surorile care vin la întâlnirea de rugăciune săptămânală de laudă sau la alte întâlniri.

Primirea este inima maternă a grupului care merge atât către cei „vechi”, cât mai ales către cei „noi” printr-o atenţie mai mare şi mai vie. Cel care face primirea iubeşte mereu şi în inima lui se roagă continuu, chiar şi atunci când se întreţine şi vorbeşte cu fraţii şi surorile.

Această slujire a primirii nu distrage de la rugăciunea comunitară; dimpotrivă încearcă să-i introducă în rugăciune pe cei care sunt noi. Numai aşa acest minister devine „puterea lui Dumnezeu”, forţă de atracţie, de convertire şi de mântuire.

Concret, membrii ministerului de primire sosesc cu un sfert de oră mai devreme decât ceilalţi fraţi la întâlnirea de rugăciune comunitară de laudă; merg în întâmpinarea fraţilor şi a surorilor, îi salută cu căldură şi iubire, folosind chiar anumite expresii de salut: Domnul să-ţi dăruiască pacea Sa! Isus să te binecuvânteze! Maica Domnului te-a adus printre noi! Domnul să te copleşească cu darurile sale! Fii binevenit în numele Domnului! Pace ţie! Pace şi iubire!; îi cheamă pe fraţi şi surori pe nume, le dă o îmbrăţişare şi o „sărutare sfântă” (cf. 1Tes 5,26).

A pune în practică slujirea primirii înseamnă deci a pune în practică acea caritate despre care vorbeşte Isus.  Pe lângă cei chemaţi special să pună în practică această slujire, cu toţii căutăm să trăim această primire, deoarece Domnul ne primeşte în măsura în care noi ne primim unii pe alţii. Numai prin această iubire se creează acel climat ideal pentru ca rugăciunea să fie cu adevărat carismatică, deschisă la darurile şi îndemnurile Duhului Sfânt.

Aşadar, faptul că unii fraţi sunt însărcinaţi cu acest minister, nu înseamnă că ceilalţi nu o pot face. Oricine vine la rugăciunea comunitară de laudă – atât cei vechi, cât şi cei noi -, trebuie să se simtă în largul lor; de aceea e bine ca unii fraţi, care au primit în dar de la Duhul Sfânt carisma primirii, să stea la intrare gata pentru a oferi un surâs, un cuvânt, o mână etc.; gata să dea explicaţii celor care au venit pentru prima dată şi care doreşte lămuriri cu privire la ceea ce se face şi se trăieşte. Mulţi vor reveni la rugăciune şi datorită modului în care s-au simţit primiţi prima dată, nu cuceriţi doar de o simplă politeţe, ci pentru că s-au simţit în felul acesta iubiţi de Domnul. Cum a făcut Isus cu tânărul din Evanghelie pe care „privindu-l, l-a îndrăgit” (Mc 10,21).

 


     


Monday, April 11, 2011.admin
Blogul Comunitatii Magnificat
A IX-a Întâlnire Națională a Comunității Magnificat
Thursday, June 22, 2017.

În zilele 27-28 mai 2017, la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani Desculţi din Ciofliceni, a avut loc  a IX-a Întâlnirea Națională a Comunității Magnificat, comunitate care face parte din Reînnoirea Carismatică Catolică, care este un „curent de har” pentru reînnoirea întregii Biserici. Iar în Solemnitatea Rusaliilor celebrate la Roma în Piața Sf. Petru cu ocazia Jubileului de Aur al Reînnoirii Carismatice Catolice, Papa Francisc a reamintit și a subliniat faptul că Reînnoirea Carismatică Catolică nu este o asociație, ci un „curent de har”.


Reînnoirea Angajamentului de Alianță
Sunday, January 29, 2017.
Pentru frații aliați din Comunitatea Magnificat, Reînnoirea Angajamentului de Alianță cu Dumnezeu este momentul central al anului.  Duminică, 15 ianuarie 2017, 38 de aliați din fraternitățile aflate în orașele Bacău, București, Popești-Leordeni și Râmnicu-Vâlcea și-au oferit întreaga viață lui Dumnezeu, reînnoindu-și alianța cu Domnul în virtutea chemării pe care au primit-o de la El.
A treia predică de Advent a părintelui Raniero Cantalamessa (16 decembrie 2016)
Wednesday, December 28, 2016.
În lunea de după Rusalii din 1975, cu ocazia încheierii Primului Congres Mondial al Reînnoirii Carismatice Catolice, fericitul Paul al VI-lea a adresat celor zece mii de participanţi reuniţi în bazilica "Sfântul Petru" un discurs în care a definit Reînnoirea Carismatică drept "o chance pentru Biserică". După ce a terminat de citit discursul oficial, Papa a adăugat, improvizând, aceste cuvinte: "În imnul pe care-l citim în această dimineaţă în breviar şi care provine de la sfântul Ambroziu, în secolul al IV-lea, este această frază greu de tradus deşi este foarte simplă: Laeti, care înseamnă cu bucurie; bibamus, care înseamnă bem; sobriam, care înseamnă bine definită şi moderată; profusionem Spiritus, adică belşugul Duhului. Laeti bibamus sobriam profusionem Spiritus. Ar putea să fie motoul imprimat pe mişcarea voastră: un program şi o recunoaştere a mişcării însăşi".
A doua predică de Advent a părintelui Raniero Cantalamessa (9 decembrie 2016)
Wednesday, December 28, 2016.
Continuăm reflecţiile noastre despre lucrarea Duhului Sfânt în viaţa Bisericii şi a creştinului. Sfântul Paul menţionează o carismă deosebită a Duhului numită "discernământul duhurilor" (1Cor 12,10). La origine, această expresie are un sens foarte precis: indică darul care permite să se distingă, între cuvintele inspirate sau profetice rostite în timpul unei adunări, cele care vin de la Duhul lui Cristos de cele care provin de la alte duhuri, adică ori de la duhul omului, ori de la duhul demoniac, ori de la duhul lumii.
Prima predică de Advent a părintelui Raniero Cantalamessa (2 decembrie 2016)
Wednesday, December 28, 2016.
Cu celebrarea a 50 de ani de la încheierea Conciliului al II-lea din Vatican s-a terminat prima fază de "după Conciliu" şi se deschide alta. Dacă prima fază a fost caracterizată de problemele referitoare la "receptarea" Conciliului, aceasta nouă va fi caracterizată, cred, de completarea şi integrarea Conciliului; cu alte cuvinte, de recitirea Conciliului în lumina roadelor produse de el, punând în lumină şi ceea ce lipseşte în el, sau e prezent numai în fază seminală.
Termeni de Utilizare   |  Politica de confidentialitate
Copyright 2011 Comunitatea Magnificat